МЕДЕОН ПЛЕВЕН 2009
     

ЗА НАС

Нашата лицензирана служба по трудова медицина е учредена като самостоятелно юридическо лице от "УМБАЛ - д-р Георги Странски" ЕАД Плевен. В дейността си ангажира и е подпомагана от изтъкнати специалисти от Университетска болница Плевен и Диагностично-консултативния център към нея.

Предмет на дейността и е:

• Извършване на оценка на условията на труд и риска при работа
• Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа
• Изготвя индивидуални препоръки на работещите във връзка с безопасността на работното място
• Извършва обучение на ръководния персонал и работещите, за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазване на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.
• Извършва обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ
• Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с
работата им и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания
• Анализира заболяемостта на базата на постъпилите през предходната година болнични листове и моментната заболяемост на база на извършени профилактични прегледи
• С участието на висококвалифицирани специалисти от "УМБАЛ - д-р Г. Странски" и ДКЦ Плевен организира и извършва задължителните периодични и профилактични прегледи
• Изготвя досиета за здравното състояние на работещите по утвърден образец

МЕДЕОН ПЛЕВЕН
2009

Начало | За нас | Услуги | Нормативна уредба | Защита на лични данни | Цени | Контакт

© 2010 МЕДЕОН-ПЛЕВЕН 2009 ЕООД  All Rights Reserved