МЕДЕОН ПЛЕВЕН 2009
 

Добре дошли в сайта на МЕДЕОН

      Службата по трудова медицина "МЕДЕОН-ПЛЕВЕН 2009" ЕООД осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването и всички под законови и нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, санитарно-хигиенни норми, стандарти, правила и изисквания, правилници за безопасност на труда и други разпоредби. Основната цел на трудовата медицина е опазване и укрепване на здравето на работещите, чрез минимизиране на рисковите фактори и ранно откриване на професионалните увреждания на работниците и служителите в предприятието. Задачата е да се установи какво в дадена дейност може да причини заболяване или вреда и да се прецени дали са взети достатъчно мерки или е необходимо да се вземат допълнително мерки, за да се премахне опасността и да се гарантира на работещите здравословни и безопасни условия на труд. 

 

МЕДЕОН ПЛЕВЕН
2009

Начало | За нас | Услуги | Нормативна уредба | Защита на лични данни | Цени | Контакт

© 2010 МЕДЕОН-ПЛЕВЕН 2009 ЕООД  All Rights Reserved